info Información importante sobre medidas frente al COVID-19

Els nostres grans
a les millors mans

Ayuda a domicilio: Servicios especializados

Serveis especialitzats*

* Consultar Disponibilitat segons la província

A Clece volem estar on tu ens necessitis, per això dotem al Servei de la polivalència i la complementarietat necessàries. La nostra meta és prestar un servei adaptat a les necessitats de les persones depenents que el reben. Amb la nostra experiència i coneixement dia a dia, tant del servei com de la població atesa, van sorgint idees que materialitzem en:

Servei de Perruqueria i Estètica a Domicili

Per al benestar de les persones dependents és important mantenir un equilibri entre salut i bellesa. Clece compta amb un ampli equip de professionals per a la prestació d'aquest Servei, un dels més valorats segons les enquestes de satisfacció.

Servei de Podologia a Domicili

La valoració que Clece dóna a la prestació d'un Servei de Podologia és prioritària, com demostren les enquestes de satisfacció realitzades entre usuaris dels serveis gestionats. Es tracta d’una de les prestacions amb millor valoració i més demandades.

Servei de Fisioteràpia a Domicili

El Servei de Fisioteràpia té un paper destacat dins del Programa d'Atenció i Estimulació d'aquells usuaris que per les seves necessitats especials ho requereixen. Considerem que entre les funcions del Fisioterapeuta es troba l'assessorament als cuidadors i familiars dels usuaris en aspectes tan importants com l'ergonomia postural, prevenció d'úlceres per decúbit, cura dels peus, etcètera.

Servei d'Infermeria a Domicili

El Servei d'Infermeria té com a objectiu millorar la qualitat del servei de l'auxiliar en usuaris amb malalties cròniques, o que troben limitada temporalment o permanent la seva capacitat per tenir cura d’ells mateixos i per desplaçar-se de manera autònoma, raó per la qual han de romandre al seu domicili.

Des de Clece oferim informació i assessorament per millorar l’atenció a l'usuari, prevenir situacions problemàtiques, disminuir el grau d'ansietat de l'auxiliar en cas d'incidents/urgències diàries al domicili i facilitar la seva resolució de la manera més eficaç possible.

Tallers ocupacionals

Aquest servei té com a objectiu general millorar la qualitat de vida mitjançant la promoció de la salut i el benestar. Així mateix, mitiga el sentiment de solitud i aïllament. Alguns dels tallers que Clece posa a la seva disposició són: taller de manualitats, de reciclatge, de gimnàstica adaptada, d'autoestima, de bons hàbits alimentaris, etcètera.

Servei de menjars a domicili

El servei de menjars a domicili té com a objectiu principal la permanència del dependent a la seva llar. Per a això, a través d'aquest servei, no només mantenim alimentat l'usuari, sinó que també podem tenir un control dels hàbits alimentaris tot proporcionant una dieta personalitzada, equilibrada i saludable. Aquest servei inclou esmorzar i/o sopar.

Programa “No estem sols”

Des de Clece sabem que la solitud de les persones grans és un factor de risc per a la seva qualitat de vida, atès que té conseqüències negatives sobre la seva salut física i mental. Per això, i tenint en compte que la solitud és la segona preocupació de les nostres persones grans, hem creat aquest programa. El seu objectiu fonamental és el de mitigar la solitud a través d'activitats de socialització per a persones sense suport familiar. Algunes d'aquestes activitats són: sessions de ballteràpia, trobada de dòmino, caminada “jo sí puc”, etcètera.

Video servicio ayuda a domicilio

Posi’s en contacte amb nosaltres i li assessorarem per escollir els serveis, les tarifes i els horaris que millor s’adaptin a les seves necessitats.

900 802 103 (24h)

Servicio de fisioterapia
Servicio de talleres ocupacionales
Servicio ayuda a domicilio
Servicio ayuda a domicilio
Servicio comida a domicilio